Vad gör din Gud mer sann än andra gudar?

wwwJag ska hålla mig kort. Min fråga är enkel. Vad gör din Gud mer sann än alla andra gudar? Alla troende jag för diskusioner med är lika tvärsäkra. "I koranen står sanningen", "Bibeln är Guds ord" osv. Men faktum är ju att alla inte kan ha rätt.

Om vi utgår från att det finns en övernaturlig makt, ett högre väsen. Vad säger att det skulle vara just din Gud och att denna Gud vill att du ska leva som du tror den vill du ska leva? Människan har haft tusentals gudar som sina herrar genom historien och är egentligen någon Gud mer trolig än den andre? Jag bara frågar. Alla påståenden som baseras på "faith" har väl samma sanningsvärde? Och med det menar jag att du kan inte bevisa din Gud genom att hänvisa till just din Guds bok.

Så varför är inte Solguden den vi ska tillbe? Varför inte Apollo eller Vischna? Eller kanske Allah eller Ron Hubburd? Vad gör kort sagt just din Gud, din troslära och dina föreställningar om Gud mer sanna? Det här är en fråga som troende gärna undviker och när de väl diskuterar frågan är svaren ofta standardiserade och prat om att deras Gud varnat för trosläror som satan placerar ut för att vilseleda människan. Sånt vill jag inte höra nu. Eftersom samtliga stora religioner har denna tes motsäger den sig självt. Alla blir satan helt enkelt. Därför, bortse nu från den sortens argumentering.

Jag ser fram emot era, förhoppningsvis, seriösa svar.

Flera goda skäl att förkasta koranen

Jag har mest koncenterat mig på att kritisera Bibeln. Men nu är det koranens tur. Följande citat är  stycken ifrån koranen och som för mig är välgrundande argument till varför koranen ska förkastas.

UR KORANEN

Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
(Surah 5:33)


När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna ], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5)


Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29)


Om ni icke vill gå fram till strid för Allahs sak, kommer Han att straffa er med ett smärtsamt straff och kommer att utvälja ett annat folk i ert ställe, och ni skall icke alls skada Honom. Och Allah har full makt över alla ting.
(Surah 9:39)O du profet, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning!
(Surah 9:73)Då ni möter förnekarna [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6)Låt oss göra föreställningen att en människa påståtts säga detta. Hade ni tyckt denna människa hade varit en bra förbild? Troligen inte. En människa som förordar lydnad, död och förtryck hade inte givits annat än avsky. Men nu är det en Gud som påstås ha sagt detta och då ska vi helt plötsligt visa respekt? Pyttsan heller.

För par veckor sedan mördades en 13-årig somalisk flicka genom stening framför par tusen åhörare. Jag tror det var för att hon haft sex på felaktigt sätt. Jag har hört alla möjliga bortförklaringar till detta från troende muslimer men ingen av dem har tagit helt avstånd från detta utan att samtidigt komma med ursäkter för det. Ni ska fan skämmas. Inget, jag menar inget, kan få en sund och frisk människa acceptera att unga flickor, eller någon annan för den delen, stenas till döds. Alla ska få knulla vem de vill,  hur de vill och när de vill utan att någon jävel ska lägga sig i. Så enkelt är det. Ni som tycker annorlunda kan lika gärna dra från landet och bosätta er i Saudi Arabien. Ni förtjänar inte ett demokratiskt samhälle när ni bär på odemokratiska åsikter. Tro vad ni vill men tvinga ALDRIG er syn på vem Gud är och vad Gud vill på någon annan. Gör ni det får ni med mig att göra, och alla andra.

ffff


Debunkning av Anders Gärdeborns tio budord

Eftersom jag är lat och jag upptäckt att bokstavstroende kristna älskar att dra upp den där mannen som är allt annat än kunnig inom det han diskuterar länkar jag här till en länk där allt finns samlat. De drar upp AG:s argument och visar varför han har fel. Dessutom länkas det vidare till vetenskapliga sidor där ni kan läsa vidare i ämnet.

http://www.evolutionsteori.se/kreationism.asp

Jag har även  både haft och sett mailkonversationer med AG och om jag kunde skulle jag publicera det här, men det kan jag inte. Däremot kan jag säga att det han tycker och står för är allt annat än värdigt ett vetenskapligt och demokratiskt samhälle.

Ett exempel kan jag dock ge. Donald E. Chittick, en amerikansk kreations skrev:

"När Bibeln tas som absolut grund för den slutgiltiga sanningen måste varje följdsats och varje vidare antagande  stämma överens med och underordna Bibelns högre auktoritet. Med det här synsättet bemödar man sig om att se till att inga förutfattade meningar från den naturalistiska framställningen läggs ovanpå Bibeln. Antaganden som i sig står i konflikt med Bibeln beaktas inte"

På frågan om Anders Gärdeborn skriver under på det uttalandet skriver han:

"Föreningen Genesis har en trosbekännelse som del i sina stadgar där vi definierar vad vi önskar att våra medlemmarskall ställa sig bakom. Det finns ingenting i denna bekännelse som går emot vad Chitticks skriver, åtminstone inte de delar du citerar För egen del håller jag dock med om vad han skriver."

Anders Gädeborn erkänner alltså att ALLA belägg, antaganden och upptäckter som står i konflikt med Bibeln inte ens beaktas. Kan någon ens ta Gärdeborn på allvar efter detta?
klklklk

Gud god? Gud dödade alla dessa!


RSS 2.0