Flera goda skäl att förkasta koranen

Jag har mest koncenterat mig på att kritisera Bibeln. Men nu är det koranens tur. Följande citat är  stycken ifrån koranen och som för mig är välgrundande argument till varför koranen ska förkastas.

UR KORANEN

Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
(Surah 5:33)


När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna ], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5)


Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29)


Om ni icke vill gå fram till strid för Allahs sak, kommer Han att straffa er med ett smärtsamt straff och kommer att utvälja ett annat folk i ert ställe, och ni skall icke alls skada Honom. Och Allah har full makt över alla ting.
(Surah 9:39)O du profet, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning!
(Surah 9:73)Då ni möter förnekarna [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6)Låt oss göra föreställningen att en människa påståtts säga detta. Hade ni tyckt denna människa hade varit en bra förbild? Troligen inte. En människa som förordar lydnad, död och förtryck hade inte givits annat än avsky. Men nu är det en Gud som påstås ha sagt detta och då ska vi helt plötsligt visa respekt? Pyttsan heller.

För par veckor sedan mördades en 13-årig somalisk flicka genom stening framför par tusen åhörare. Jag tror det var för att hon haft sex på felaktigt sätt. Jag har hört alla möjliga bortförklaringar till detta från troende muslimer men ingen av dem har tagit helt avstånd från detta utan att samtidigt komma med ursäkter för det. Ni ska fan skämmas. Inget, jag menar inget, kan få en sund och frisk människa acceptera att unga flickor, eller någon annan för den delen, stenas till döds. Alla ska få knulla vem de vill,  hur de vill och när de vill utan att någon jävel ska lägga sig i. Så enkelt är det. Ni som tycker annorlunda kan lika gärna dra från landet och bosätta er i Saudi Arabien. Ni förtjänar inte ett demokratiskt samhälle när ni bär på odemokratiska åsikter. Tro vad ni vill men tvinga ALDRIG er syn på vem Gud är och vad Gud vill på någon annan. Gör ni det får ni med mig att göra, och alla andra.

ffff


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0