En utmaning till alla kristna

Jag hamnar relativt ofta i diskussioner med troende och varje gång får man höra samma gamla skåpmat som bevis för Gud. Alla "bevis" är snarare bevis på bristfällig kunskap än "bevis" för Gud. Därför har jag nu en utmaning till alla kristna. Jag vill att du som läser det här och som är troende skriver ner alla bevis för din Gud och vad som är bra med att just din Gud finns. Försök omvända mig!

Sen har jag par frågor jag vill ni ska besvara:

1) Hur gammal är jorden?
a) Hur har ni kommit fram till den åldern?

2) Ska homosexuella få gifta sig?
a) Om nej, varför inte?

3) Kan Gud vara 100% God och allsmäktig på samma gång?
a) Om ja, tycker du att jag vore elak om jag hade medicin för en dödlig sjukdom men inte gav den till dig med vetskapen att du då dör?

Hoppas ni hör av er
nnn


Kommentarer
Postat av: kyrksyster

Jag brukar inte gå in för att omvända folk. Några gudsbevis har jag inte heller.Det enda jag kan säga är att pröva och se om det håller. Den som vill och verkligen försöker finner i regel något. Men det funkar sällan om man vill bli dunkad i huvudet med bibelspråk.Det är sällan fruktbart heller att fundera över fastlåsta dogmatiska frågor. Eller att lösrycka rader ur Gamla Testamentet och inbilla sig att det skulle vara normerande idag.Riktigt så svart-vitt är det inte. Gud finns bortom. Det är min erfarenhet. När det mesta av tro, dogmatik och bibeltolkning och kyrkliga strukturer monterats ner så finns i alla fall Gud kvar.Religion är människans försök att förstå. Och kan vara utmärkta instrument. Men religion är inte Gud. Gud är bortom.Men en gång klev han ner, blev människa, delade våra villkor... en Gud som älskar så. Det griper mig.Jag vet inte hur gammal jorden är. Det finns olika teorier, men jag kan inte bedöma dem. Det finns ingen biblisk utsaga om jordens ålder. De som påstår det har läst släktregister och räknat. Men det är inte en tillförlitlig metod.Om homosexualitet och ordet "äktenskap" skulle jag behöva allt för stort utrymme. Men frågan är inget stort problem egentligen. Inte om man möter den med ödmjukhet. Och insikten om att det kanske inte är det ömsesidiga bibeln fördömer - utan det utnyttjande som var allt för vanligt...Om medicinen... det är en fråga som jag inte kan svara på eftersom omständigheterna ligger i dunkel. Men kanske din fråga visar på skillnaden mellan din tankevärld och den kristna. För dig finns det kategoriska svar i förväg. För kristna finns ingen regeletik, det handlar alltid om vad som är mest kärleksfullt i situationen.

2008-11-30 @ 21:58:10
URL: http://blogg.aftonbladet.se/13059
Postat av: David

Kyrksyster:Tack för ditt inlägg även om jag hellre hade sett mer raka svar men det är förståeligt att du hellre ville breda ut svaret. Nu till det du säger.Du verkar erkänna att du tror vilket jag applåderar, inte alla kristna som gör det men du går i fällan som många kristna gör och börjar beskriva hur Gud är. Det är för mig som att göra en psykoanalys på någon man aldrig träffat eller ens känner. Det där är din bild av vem och vad Gud är och jag respekterar den. Däremot är du säkert medveten om att det finns lika många beskrivningar som det finns kristna.Du skrev:"Jag vet inte hur gammal jorden är. Det finns olika teorier, men jag kan inte bedöma dem. Det finns ingen biblisk utsaga om jordens ålder. De som påstår det har läst släktregister och räknat. Men det är inte en tillförlitlig metod."Nej, det finns inte flera teorier. Det finns en som har evidens och den visar på ungefärligt 4,5 miljarder år. Den bör vi förlita på oss på till vi vet ännu mer. Men vi är överens om att bibeln inte är en bra källa när det gäller kunskap om jordens och universums ålder.Och varför behöver frågan om homosexualitet läggas ut?`Räcker med ett ja och nej. Om du svarar nej så vet jag redan att du är emot det för att din påstådda Gud säger det. Detta är för mig helt fel då din syn på vem och vad Gud är och vill inte ska få bestämma hur samhället ska behandla sina medborgare. Alla som är emot detta är troende. Inga ateister är emot homosexualitet. Det är iallafall inte vanligt.Medicinfrågan är enkel. Du hade tyckt jag vore elak om jag inte gav medicinen till en nära döden. Däremot svävar du på målet på den frågan då du vet att om du vågar erkänna att jag då vore elak leder till att du måste tycka Gud är elak då han låter folk dö fast han har makten att bota och inte göra folk sjuka. Ofta beskriver ju Kristna elakhet som frånvaron av godhet. Jag vill då mena att negliera är att vara elak vilket jag faktiskt tror du innerst inne också tycker.

2008-11-30 @ 22:57:36
URL: http://tankarurettintellekt.blogg.se/
Postat av: Erika

Låt folk få tro vad de vill! Det kanske berikar deras liv och gör dem lyckligare. Spelar det någon roll vem som har rätt eller fel? Är det vad du söker med denna blogg, bekräftelse på att du har rätt?

Vidare generaliserar du väldigt när du hävdar att inga ateister är emot homosexuella? Vad har du för bevis för detta? Du kan skriva att du TROR att det är så, men tro var visst förbjudet här..

2008-12-01 @ 23:10:41
Postat av: Warrior on the edge of time

Svar till fråga 1. Tar mig friheten att citera Anders Gärdeborn,tidningen Genesis.

Citat:

Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?Det finns olika uppfattningar i skapelsetroende kretsar om jordens och universums åldrar. Vår förening, GENESIS, har inget officiellt ställningstagande i åldersfrågan. Vi har medlemmar som tror på en ung jord, och vi har de som tror på en gammal. Det som förenar oss är tron att jorden och universum är skapade med design och syfte och inte utvecklade genom slump och tid.Min personliga uppfattning är att jorden är ung, i storleksordningen tiotusen år. Jag läser alltså Bibeln rätt bokstavligt här. Jag tror också att denna låga ålder inte behöver göra våld på förutsättningslös och förnuftig vetenskap. Därför är Din fråga, varför Bibelns åldrar skiljer sig från naturvetenskapens, lite felaktigt ställd. Okey, den vanligaste uppfattningen bland naturvetare är att jorden är gammal, men det behöver för den skull inte vara mindre vetenskapligt att tro på en ung jord.Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.

2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.

3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.Det finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga om åldersfrågan. Men syftet med GENESIS frågelåda är inte att skriva böcker så därför slutar jag här. Jag hoppas Du är nöjd med denna bakgrund.Anders Gärdeborn

slut citat:

2008-12-02 @ 08:15:41
URL: http://castafiore.blogg.se/
Postat av: Warrior on the edge of time

Svar till fråga 1. Tar mig friheten att citera Anders Gärdeborn,tidningen Genesis.

Citat:

Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?Det finns olika uppfattningar i skapelsetroende kretsar om jordens och universums åldrar. Vår förening, GENESIS, har inget officiellt ställningstagande i åldersfrågan. Vi har medlemmar som tror på en ung jord, och vi har de som tror på en gammal. Det som förenar oss är tron att jorden och universum är skapade med design och syfte och inte utvecklade genom slump och tid.Min personliga uppfattning är att jorden är ung, i storleksordningen tiotusen år. Jag läser alltså Bibeln rätt bokstavligt här. Jag tror också att denna låga ålder inte behöver göra våld på förutsättningslös och förnuftig vetenskap. Därför är Din fråga, varför Bibelns åldrar skiljer sig från naturvetenskapens, lite felaktigt ställd. Okey, den vanligaste uppfattningen bland naturvetare är att jorden är gammal, men det behöver för den skull inte vara mindre vetenskapligt att tro på en ung jord.Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.

2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.

3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.Det finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga om åldersfrågan. Men syftet med GENESIS frågelåda är inte att skriva böcker så därför slutar jag här. Jag hoppas Du är nöjd med denna bakgrund.Anders Gärdeborn

slut citat:

2008-12-02 @ 08:16:41
URL: http://castafiore.blogg.se/
Postat av: Warrior on the edge of time

Svar till fråga 1. Tar mig friheten att citera Anders Gärdeborn,tidningen Genesis.

Citat:

Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?Det finns olika uppfattningar i skapelsetroende kretsar om jordens och universums åldrar. Vår förening, GENESIS, har inget officiellt ställningstagande i åldersfrågan. Vi har medlemmar som tror på en ung jord, och vi har de som tror på en gammal. Det som förenar oss är tron att jorden och universum är skapade med design och syfte och inte utvecklade genom slump och tid.Min personliga uppfattning är att jorden är ung, i storleksordningen tiotusen år. Jag läser alltså Bibeln rätt bokstavligt här. Jag tror också att denna låga ålder inte behöver göra våld på förutsättningslös och förnuftig vetenskap. Därför är Din fråga, varför Bibelns åldrar skiljer sig från naturvetenskapens, lite felaktigt ställd. Okey, den vanligaste uppfattningen bland naturvetare är att jorden är gammal, men det behöver för den skull inte vara mindre vetenskapligt att tro på en ung jord.Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.

2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.

3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.Det finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga om åldersfrågan. Men syftet med GENESIS frågelåda är inte att skriva böcker så därför slutar jag här. Jag hoppas Du är nöjd med denna bakgrund.Anders Gärdeborn

slut citat:

2008-12-02 @ 08:17:24
URL: http://castafiore.blogg.se/
Postat av: Warrior on the edge of time

Svar till fråga 1.

tog mig friheten att citera Anders Gärdeborn, tidningen Genesis.

Citat:

Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?Det finns olika uppfattningar i skapelsetroende kretsar om jordens och universums åldrar. Vår förening, GENESIS, har inget officiellt ställningstagande i åldersfrågan. Vi har medlemmar som tror på en ung jord, och vi har de som tror på en gammal. Det som förenar oss är tron att jorden och universum är skapade med design och syfte och inte utvecklade genom slump och tid.Min personliga uppfattning är att jorden är ung, i storleksordningen tiotusen år. Jag läser alltså Bibeln rätt bokstavligt här. Jag tror också att denna låga ålder inte behöver göra våld på förutsättningslös och förnuftig vetenskap. Därför är Din fråga, varför Bibelns åldrar skiljer sig från naturvetenskapens, lite felaktigt ställd. Okey, den vanligaste uppfattningen bland naturvetare är att jorden är gammal, men det behöver för den skull inte vara mindre vetenskapligt att tro på en ung jord.Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.

2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.

3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.Det finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga om åldersfrågan. Men syftet med GENESIS frågelåda är inte att skriva böcker så därför slutar jag här. Jag hoppas Du är nöjd med denna bakgrund.Anders Gärdeborn

slut citat:

2008-12-02 @ 08:19:25
URL: http://castafiore.blogg.se/
Postat av: Filur

Svar till fråga 1.

Tog mig friheten att citera Anders Gärdeborn tidningen Genesis.

Citat:

Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?Det finns olika uppfattningar i skapelsetroende kretsar om jordens och universums åldrar. Vår förening, GENESIS, har inget officiellt ställningstagande i åldersfrågan. Vi har medlemmar som tror på en ung jord, och vi har de som tror på en gammal. Det som förenar oss är tron att jorden och universum är skapade med design och syfte och inte utvecklade genom slump och tid.Min personliga uppfattning är att jorden är ung, i storleksordningen tiotusen år. Jag läser alltså Bibeln rätt bokstavligt här. Jag tror också att denna låga ålder inte behöver göra våld på förutsättningslös och förnuftig vetenskap. Därför är Din fråga, varför Bibelns åldrar skiljer sig från naturvetenskapens, lite felaktigt ställd. Okey, den vanligaste uppfattningen bland naturvetare är att jorden är gammal, men det behöver för den skull inte vara mindre vetenskapligt att tro på en ung jord.Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.

2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.

3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.Det finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga om åldersfrågan. Men syftet med GENESIS frågelåda är inte att skriva böcker så därför slutar jag här. Jag hoppas Du är nöjd med denna bakgrund.Anders Gärdeborn

slut citat

2008-12-02 @ 08:22:31
URL: http://castafiore.blogg.se/
Postat av: Filur

Svar till fråga 1.

Tog mig friheten att citera Anders Gärdeborn tidningen Genesis.

Citat:

Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?Det finns olika uppfattningar i skapelsetroende kretsar om jordens och universums åldrar. Vår förening, GENESIS, har inget officiellt ställningstagande i åldersfrågan. Vi har medlemmar som tror på en ung jord, och vi har de som tror på en gammal. Det som förenar oss är tron att jorden och universum är skapade med design och syfte och inte utvecklade genom slump och tid.Min personliga uppfattning är att jorden är ung, i storleksordningen tiotusen år. Jag läser alltså Bibeln rätt bokstavligt här. Jag tror också att denna låga ålder inte behöver göra våld på förutsättningslös och förnuftig vetenskap. Därför är Din fråga, varför Bibelns åldrar skiljer sig från naturvetenskapens, lite felaktigt ställd. Okey, den vanligaste uppfattningen bland naturvetare är att jorden är gammal, men det behöver för den skull inte vara mindre vetenskapligt att tro på en ung jord.Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.

2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.

3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.Det finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga om åldersfrågan. Men syftet med GENESIS frågelåda är inte att skriva böcker så därför slutar jag här. Jag hoppas Du är nöjd med denna bakgrund.Anders Gärdeborn

slut citat

2008-12-02 @ 08:22:53
Postat av: Warrior on the edge of time

svar till fråga 1, tog mig frihetn att citera Anders Gärdeborn, tidningen Genesis.

citat:

Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.

2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.

3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.

slut citat:

2008-12-02 @ 08:27:02
Postat av: David

Erika:Jag låter folk tro vad de vill, varifrån har du fått att jag inte gör det? Däremot låter jag inte folk tro vad de vill om det påverkar andra människor. Ibland tom så att andra får lida! Då sätter jag ned foten och det bör alla människor göra.Ens värderingar påverkar ens handlingar och det kan vi se i alltifrån terrorism till motståndet mot homosexuella. Värderingar kan vara harmlösa men är inte alltid det. Jag menar att kristnas kamp mot vetenskapen är en fara mot demokratin. Kreationisternas mål är att skaka om samhället så vi nästa blir en teokrati. Vill du det?Goggla "The wedge" så förstår du vad jag menar.

2008-12-02 @ 16:00:37
URL: http://tankarurettintellekt.blogg.se/
Postat av: David

Till inläggen med Gärdeborn:Att ni ens använder honom som underlag för fakta säger en hel del. Han kan nämligen ingenting. Han ljuger, förvränger och missförstår. Men visst, ha ni honom som er auktoritära källa om det ger er glädje, men det gör inte att ni får rätt.Allting på alla era punkter ni tagit från Gärdeborn innehåller inte ett enda rätt. Tyvärr för er.

2008-12-02 @ 16:02:44
URL: http://tankarurettintellekt.blogg.se/
Postat av: David

Erika:I de stater och länder som haft omröstning om homosexuella ska få gifta sig tyder de flesta siffror på att 90-95% av motstånder kommer från troende och religiösa grupper. Icke-troende är således i klar minoritet.Kallar man sig Humanist som jag gör så kan jag lova dig att INGEN är emot att homosexuella ska få samma rättigheter som alla andra.

2008-12-02 @ 16:04:35
URL: http://tankarurettintellekt.blogg.se/
Postat av: David

Här kan ni läsa delar av vad som sägs av Anders Gärdeborn på föreningen Genesis hemsida och hur fel det är.felgenesis.asp" rel="nofollow">http://www.evolutionsteori.se/artiklarfelgenesis.asp

2008-12-02 @ 16:08:54
URL: http://tankarurettintellekt.blogg.se/
Postat av: David

Blir nåt fel med länken. För att den ska funka lägg in understreck mellan orden artiklar, fel och Genesis. De försvinner av nån anledning när jag postar här.2008-12-02 @ 16:14:25
Postat av: Warrior on the edge of time

Du får ju komma med konstruktiv kritik säg exakt var Anders Gärdeborn ljuger, förvränger och missförstår?

Så att jag kan bemöta fakta.

Har publicerat en tabell som styrker en ung jord på sitt andra blogginlägg, kommentera tack!

2008-12-02 @ 17:48:57
Postat av: Warrior on the edge of time

Du refererar ju inte till några vetenskapliga sidor utan till sådana som bara vill "stila" och inte ens behagar att undersöka sakfrågan utan bara förutsätter att ni har rätt utan ett enda bevis, för har du det så skriv det med egna ord och länka inte bara till massa sidor!

2008-12-02 @ 17:55:08
Postat av: David

Att jag hellre länkar beror på att jag tycker det är onödigt att jag skriver långa texter här när det redan finns skrivet det jag vill ha sagt. Så du får nog stå ut med det.Konstruktiv kritik på Gärdeborns grejjer finns det på länken. Och inte bara där. Gogglar man hittar man massor!Det finns INGET som styrker en ung jord på en ålder yngre än 10.000 år. Alla argument jag sett, även Gärdeborns, är mer eller mindre felaktiga. Och nej, jag orkar inte skriva det här utan du får leta upp det själv. Antingen på länkar av mig eller så får du hitta själv.Ett argument kan du få. Kristna erkänner ofta mikroevolution. Men även mikroevolution har långsammare processer än att de ska kunna ske på det tidsspann som Bibeln kräver.

2008-12-02 @ 20:31:58
URL: http://tankarurettintellekt.blogg.se/
Postat av: David

Förresten, att du ens tar upp C14 metoden som bevis för en ung gjord är ju ett bevis på att kollen inte är totalt.C14 metoden används bara på saker som varit levande för max 60.000 år sedan. Den används således inte till att mäta äldre ting än så. Den är inte användbar vid för gamla ting. Detta borde du veta.

2008-12-02 @ 21:13:27
URL: http://tankarurettintellekt.blogg.se/
Postat av: Devote

En koranforskare har räknat ut att jorden är 4565705944 (4,6 miljarder) år gammal medan universum skapades för 13697114944 (13,7 miljarder) år sedan. Detta med hjälp av texter från koranen.Läskigt likt dagens vetenskap som finns om detta.Till de som INTE tror. Hur förklarar ni sådant??2008-12-04 @ 11:10:10
Postat av: David

Devote:Dels behöver man veta exakt vad han mät och hur han mät. Men man behöver även se vilka stycken han hanterar, vilka han neglierar osv.Dessutom skulle jag vilja säga att koranen är som alla trosböcker. Nämligen att man kan tolka allt hur som helst. Hur ska man annars förklara förekomsten av troende muslimer som anser jorden är platt? Det står ju det i koranen så det är inte konstigt att de tror det iofs.Dessutom måste man bortse från jäkligt mycket fel för att hävda att koranen har rätt.Dessutom skulle jag även om koranen var 100% sann inte tillbe den guden (dock tro på den). Inte den kristna guden heller. Gud är inte värt det helt enkelt. Han har nämligen sämre moral, har fel värderingar osv än vad jag tycker är acceptabelt. Oavsett om du är Gud eller människa.

2008-12-04 @ 13:27:17
URL: http://tankarurettintellekt.blogg.se/
Postat av: Devote

Jo visst skulle de vara intressant å se vad han har mätt och hur, absolut! men att han ens har kunnat komma fram till såna exakta resultat av den boken tycker jag säger väldit mycket.Och nej msulimer tror inte att jorden är platt, har dock sett länken du har hänvisat till nånstans tidigare men där har den som skrivit sidan gjort sin egna tolkningar av en sura. Tex där de står " och vi har brett ut jorden som en matta" menas att marken är platt. Att vi kan ta oss fram utan hinder. Inte att jorden är platt som en matta.Jag orkar inte ge mig in e en diskussion med en icke troende för den leder ingen vart. Tycker bara att även, hur och vad koranforskaren har gått efter när han räknat,så är det väldigt väldigt fascinerande att han ha kommit fram till ett sådant resultat med hjälp av koranen.2008-12-05 @ 19:01:04
Postat av: David

Devote:Nej, det flesta tror inte den är platt. Det vet jag. Däremot står det så på flera ställen i korenen och ett antal tror på en platt jord.Och visst är det tolkningar, men det är ju det du säger också. Din tolkning som platt mark är inte mer rätt än tolkning till platt jord. Sen finns det också andra stycken som talar om att jorden har ändar och det tolkar iallafall jag som platt.Hur som helst, det är inte viktigt. Poängen är att man kan tolka det mesta hur man vill.Dessutom har jag gjort lite eftersökningar på den där forskaren. Han är forskare inom datavetenskap. Således inget inom religion eller naturkunskap. Och det finns tydligen bara publicerat på franska så jag kunde inte läsa arbetet.Och oavsett. Hans arbete är inget bevis på Gud.

2008-12-07 @ 00:26:27
Postat av: Devote

I koranen står det på flera ställen att man ska läsa koranen samt hadither och följa sunnat. Jag antar att du vet vad de är. Och det står ingenstans att jorden är platt de är såna som du som tolkar det så. Det finns lärda människor som har läst koranen flera gånger läst hadither å följt exempel av sahaba. Dem gör tolkningar på rätt gruner enligt islam och då anser jag de som mycket mer troliga än några ateister som tolkar saker så de ska låta som deras fördel. Vi behöver inte hålla med varandra eller tycka å tänka lika dant.

Men vissa människor funkar så att hur mkt bevis, som jag ser det, de än får så vägar de att tro.

Ett exempel är den där koranforskaren. För mig är det ett mirakel att det kan stå hur gammal jorden och universum är i en 1400 gammal bok. För mig tyder det på att det finns en högre makt. Det plus massa andra saker som står där i. Även om man inte vet HUR de har fått fram saker och ting så står det endå där i .,,de går inte att komma ifrån.Det, å mer, är tillräckligt med bevis för mig...

2008-12-08 @ 13:46:25
Postat av: David

Nu ser ju jag arabiskt tv rätt ofta och jo, jag har sett program där lärda om koranen spekulerar om jorden är platt. Att de flesta inte gör den tolkningen är att vetenskapen avslöjat jorden som rund, inte att koranen helt plötsligt säger något annorlunda. Jag tror de som gör tolknignen idag gör det med kunskapen för ögonen. Varför annars gjordes inte dessa tolkningar för 1500år sedan?Och samma sak med åldern. Varfär är det först nu muslimer träder fram och säger att koranen säger jorden är 4,5 miljarder år gammal och inte för 1500 år sedan? jo, för idag har de vetenskapen för ögonen när de gör tolkningarna.Du får gärna tro på Gud men att bevisa gud är omöjligt. Däremot kan man avgöra det din Gud påstås säga är bra eller dåligt och för mig är valet enkelt. Din Gud är en idiot.2008-12-08 @ 14:19:32
Postat av: Devote

Äh du är en idiot i såfall. De är vell ganska självklart att med vetenskapens hjälp förstår man saker bättre. Därför är det viktigt för en muslim, enligt koranen, sunnat och hadither, att söka kunskap om allt. Man ska utbilda sig och ta del av vetenskap och annan kunskap för att det gör att man med den hjälpen kan förstå och inse saker som stått i koranen så pass länge fasktikt stämmer.. De är ju de som är skönheten i det. Många vetenskapsmän som konverterat till islam menar att de som står i koranen, ur vetenskapligt perspektiv, skulle vara OMÖJLIGT för en analfabetisk fåraherde ifrån öknen för 1500 år sen att veta. Därför måste de finnas en högre makt..Ingen mäsklig varelse skulle kunna ha skrivit en sån bok av ren fantasi och prickat så många rätt.

Eller tror du det?Nu kommer du säga : "gå in på den här länken och se hur koranen säger emot vetenskapen"Men nej, det är dina ateistkompisar som har tagit en sura utan rimlig(vad ja ser de) förklaring och gjort till sin fördel..Vad säger du om de saker enligt koranen som "stämmer" då? Att alla planeter har sin egna bana att följa, jorden snurrar runt solen, universum städit expanderar, Månen lyser pågrund av att den relekterar solens ljus..såna saker... Tror du bara nån har kommit på det hipp som happ??Du som kan arabiska va ja förstått borde först och främst veta att när man översätter arabiska ord till svenska blir inte alltid innebörden densamma och ibland finns inte ordet på svenska så man tar de mest likvärdiga vilket också kan få annorlunda mening. Därför kan man aldrig säga "koran" egentligen till översättnignar eftersom innebörden kan få sig en liten skildring.. Hur som helst, eftersom du ständigt refererar till din länk borde du för rättvisans samt för kunskapens skull läsa om hur muslimer enligt de islamska reglerna för tolkning (koran,hadith, sunnat, sahaba) ser på de vetenskapliga ting som står i koranen. Kanske öppnar det dina tankar lite..2008-12-09 @ 17:37:21
Postat av: David

Jag går inte på det där att enda sanna Islam är den på arabiska. Det är inte bara rasitiskt. Det är är löjligt också och en undanflykt.Jo, jag kan hitta saker som låter bra i både bibeln och i koranen men det är helheten jag bedömer. Du kan hitta saker som med välvilja kan tolkas vara både finurliga profesior och du kan hitta saker som med välvilja kan tolkas korrekt. Med välvilja. Detsamma gäller bibeln.Och jo , jag vet hur troende muslimer tolkar koranen. Det finns nästan lika många tolkningar som troende även om du inte tror det. Den troende muslim som stenar unga flickor till döds kallas sig lika mycket en äkta muslim som du gör. Och jag behöver bara se på min släkt, behöver inte gå till "lärda" muslimer (som om det finns). Nästan samtliga ser ner på homosexuella, har svårigheter att acceptera sexuellt leverne och problem med att acceptera yttrandefrihet när det gäller religion, se bara på mohammed karikatyrerna. Muslimer är otroligt intolerenta i allmänhet, det är dock även bokstavstroende kristna. Islams kärna är att göra religionen till statsöverhuvud vars lagar ska stå över alla andra lagar. Hur du kan få det till demokratiskt är över mitt förstånd.Sen får du gärna tro att det kryllar av troende forskare, oavsett religion. Det gör det inte. Det kan du se bevis på i min redogörelse över studier kring detta i ett tidigare blogginlägg. 1 av 700 nobelpristagare är troende. 5% av alla forskare i USA är troende. (Ska jämföras med 85% av befolkningen) Troende har lägre i IQ, lägre utbildningsgrad och lägre levnadsstandard. Vilket leder till en annan hypotes som har stöd. Nämligen att tron används som snuttefilt, en tröst, ett hopp om bättre liv efter döden än vad man har nu.Men det du glömmer, och det är viktigt. Inget skrivs egentligen rakt ut i dessa böcker. Det är ofta poetiska beskrivningar/omskrivningar och lite svåra förklaringar. Det står inte "Det finns små organismer som kallas bakterier och virus och dessa är mäktigare än människan vilket orsaker och kommer orsaka miljoners död". Det står inte heller: "Jorden är rund och består av X kv mil land yta och så mycket vatten och solen besår av X och Y." Istället står det mer omskrivningar som av troende tolkas så om det stod något annat.Så kontentan är att du kan hitta mängder med fel från bibeln och koranen. Om ett rätt är bevis för Gud borde väl ett fel vara ett bevis för en icke-Gud? Låter logiskt.Sen en fråga. Varför dödar inte Gud Satan? Om han kan det men inte gör det så är han inte allsmäktig. Om han inte kan det men vill det så är han inte allsmäktig. Om han vill att vi människor ska lida för satans påstådda verk så är han inte God utan sadist. Frågan är varför Gud ens uppfinner virus som gör att vi genom historien både dött i pesten och AIDS. Varför låta ens skapelse lida i sjukdom om man nu älskar sin skapelse som Gud påstås göra? Hans enda ursäkt är att han inte existerar.Och jo, din gud är en idiot. Det hade du med tyckt om en människa sagt samma saker. Och även om koranen innehåller lite rätt här och där kan jag ta slumpmässig bok från vilken faktahylla som helst och hitta en bok som innehåller mer fakta än koranen och detta skrivet av en människa. Inte gud.

2008-12-10 @ 10:26:46
Postat av: devote

Jag orkar inte! Jag tycker du har fel och skuelle kunna besvara allt de du skriver men, du skulle aldrig förstå. Du å jag kommer aldrig kunna förstå varandra. Så de lika bra att lämna diskussionen här för den kommer inte komma någon vart.Jag tror på en högre makt, du tror på slumpen. Låt de vara så. När vi dör kommer vi få se vem som hade rätt..Men medan vi lever behöver man inte klanka ner på den ena eller den andre. För ingen trots all vetenskap och kunskap kommer aldrig få bevis och fakta om allt.. de enda man kan göra är att tro. Så äre det bara.Hej!

2008-12-10 @ 18:14:40
Postat av: David

Tror jag på slumpen? Eh, nej.

Jag råkar bara tro på att den vetenskapliga metoden är bättre väg till kunskap än uppenbarelser, som är din metod.Jag klankar inte ner på dig, eller nån annan, som person. Jag klankar ner på det som påstås vara din och andras Gudar.Och du behöver inte orka, men det handlar inte om ork. Ingen har hittills kunnat bevisa Gud så varför skulle du kunna det helt plötsligt. Men du skrev tt du tror, och det är bra. För tro är det det handlar om. Ordet Faith på engelska betyder helt enkelt "tro utan bevis" och ofta även "tro trots bevis på motsatsen".

2008-12-11 @ 09:15:39
Postat av: Anonym

Jag förstår inte felet i att kunna kombinera båda "metoderna" som du

kallar

det. Jag kompleterar min tro med vetenskap. Varför måste man välja de enda

eller de andra? Jag tror på vetenskapen, men självklart till en viss gräns

eftersom vetenskapen överträffar sig själv hela tiden. Det man trodde va sant

för tio år sen kan visa sig vara helt fel.. Så de man tror är sant idag kanske inte alls är sant om några år. Du fattar poängen.Sedan så kan inte du heller bevisa nånting. Jag tror på en skapelseberättelse

till exempel och jag tror på en högre makt. Du kanske tror på övergripande

evolution eller liknande men det är ingenting heller som det finns bevis för.

Det är inte fakta utan de kallas teorier. Det är inte nånting som är sant och

konstaterat..Å de kommer förmodligen Aldrig finnas en vetenskaplig sanning om varför,hur

och när människan kom till jorden och hur universums skapelse gick till.. För mig är både tro och vetenskap en fullständig källa till kunskap och logiskt tänkande..Att tro gör en inte till en sämre människa utan i de flesta fall en bättre. Sedan finns de ju självklart undantag. Så vad finns de för anledning ,ur ditt perspektiv, att klanka ner på människors tro när de är goda och bra människor?Vad tjänar det till?2008-12-11 @ 11:34:11
Postat av: David

För att när en sak har två olika svar är ett fel. Svårare är det inte.Finns inte bevis för evolution? Eh...sure.Kan du förklara för mig definitionen av en vetenskaplig teori? Tror du blandar ihop det med vad man menar med teori i vardagligt tal nämligen.Jag väntar med vad svaret på vad det verkligen är tills du sagt fel. För det vet jag att du kommer göra.Och visst, det finns kanske saker vi aldrig kommer veta. Däremot kan vi vara säkra på att vi med tiden kommer veta mer och mer, precis som vi alltid gjort med tiden. Men det du säger nu är: "Men eftersom vi inte kan veta X och Y så blir svaret på dessa frågor GUD"God of the gaps helt enkelt. I går förklarade Gud åskan, idag nåt annat och när det förklarats så kommer ni flytta till nästa kunskapslucka och förklara det med Gud osv.Om jag tycker en människa är bra eller dålig har inte att göra med om en människa tror på högre väsen eller inte. Det styrs mer av personliga egenskaper än av dennes trosläror. Men att som du utgå från att troende är bra människor är helt fel. Eller menar du att det är bra människor i El salvador som fängslar kvinnor som begått abort? Straffet är ju bara 30 år. Är det bra människor som hindrar stamcellsforskningen så den försenas? Varje år som denna forskning försenas får hundratals att dö, bara i Sverige. Är det bra människor som stenar en ung flicka till döds bara för att hon haft sex? Jag kan komma med mängder av exempel. Och svaret är detsamma på alla. Det är INGA bra människor.Det finns ett känt citat som jag vidhåller.

"God människor gör goda saker, onda människor gör onda saker. Men för att få en god människa göra en ond sak, krävs religion".

2008-12-11 @ 11:58:33
Postat av: Devote

En flicka i palestina dömdes till piskrapp, av regeringen, för att hon hade blivit våldtagen. JA det är sjukt. Och hela befolkningen demonstrerade och gjorde uppror. De är okunniga människor som gör så, och INTE värst religösa. Ta en koran översatt på varje språk och se om du får stöd tll det någonstans. Det kommer inte att finnas. Samma sak med fallet du tog om tjejen från Somalia. De människorna gör saker i religionens namn fast religionen förkastar det å aldrig skulle tillåta en sån handling. De flesta kan inte ens läsa. Å fortfarande är det en liiten del människor. Var tredje människa i världen är muslim och antalet ökar. Tror du majoriteten är dåliga människor som dödar små flickor för dem haft sex?? Nej, utan de flesta muslimer är EMOT det ä vet att de är fel.Å visst kan man förklara hur det går till med åskan vetenskapligt, men vad ligger bakom processen, vad bestämmer/ gör så att det blir åska vart och när. Hur kom åskan till från början.. bla bla Jag tvivlar inte på att man kan förklara ting, men bara för att man kan göra det försvinner inte den högre makten. Så de där god gaps eller va du snackar om spelar ingen roll..2008-12-13 @ 18:07:54

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0